CategoryWerk

Kerst 2012

Yearly apple-pie for Christmas Morgen is het eerste kerstdag, dus vandaag bak ik mijn jaarlijkse appeltaart. De radio staat aan en nostalgische nummers klinken in de keuken. Ik neurie mee met Forever Young van Alphaville. Maar dan dringt de tekst tot mij door: “are they gonna drop the bomb or not?” Wat lijkt het lang geleden dat we ons daar druk om maakten. We hebben blijkbaar toch een fascinatie met het einde van de wereld. Als het geen kernwapens zijn dan wel een veronderstelde Maya profetie. Maar ook 21 december 2012 is voorbij gegaan, en weer breekt Kerst aan: het feest van de geboorte van de Redder van de wereld.

Aan de andere kant van de wereld ligt Maleisië. Ook daar wordt op Eerste Kerstdag gelezen uit het evangelie van het kindje in de kribbe. De organisatie Wycliffe zet zich er voor in dat dit verhaal in elke taal zal worden verteld. In Mattheüs staat: “pas als het goede nieuws over het Koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.” (Mat 24:14 – NBV) God is zo met de wereld bewogen dat Hij nog wacht met Zijn terugkomst. Zijn hart gaat uit naar de mensen in de verste uithoeken van de aarde. En Ewout en Lianne zijn daardoor aangestoken en gaan er voor op reis. Naar Maleisië. Misschien klinkt volgend jaar het Kerstevangelie in nóg meer talen. En kan het verhaal verteld worden over de rest van Jezus’ leven. Zijn levenslessen, Zijn dood, Zijn opstanding, Zijn hemelvaart… Zijn Wederkomst!

Beveiligd: De taal van het Hart

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

FietsSponsorTocht: 22 september a.s.

De ThuisFrontCommissie van Ewout & Lianne organiseert DV zaterdag 22 september 2012 een FietsSponsorTocht ter ondersteuning van het werk van Ewout & Lianne. De vraag aan jou is of je het leuk lijkt om met deze tocht mee te fietsen.

Het idee van de FietsSponsorTocht is dat je niet zelf sponsort (velen van jullie doen dat al), maar dat je in je eigen kring van familie, vrienden, collega’s en buren mensen zoekt die jou willen sponsoren. De tocht start op zaterdag 22 september a.s. om 08.00 uur vanaf het gemeentehuis in Lisse om een fietstocht te overbruggen van 100 kilometer.

Ga je mee? Meldt je dan uiterlijk 8 september aan bij Frank van Delft via fmvandelft@hotmail.com of via 06-53969671

© 2018 Word4Life

Theme by Anders NorénUp ↑